افزونه های جانبی المنتور
در هر دسته بندی

آخرین افزونه ها

کیت آماده المنتور یا
Template Kits چیست؟

صفحات آماده المنتور شامل سربرگ، پاورقی، صفحه اصلی، درباره ما، تماس با ما و ...

قالب آماده وردپرس مخصوص المنتور

مجموعه قالب های آماده وردپرس مخصوص صفحه ساز المنتور

بلوک ها و صفحات طراحی شده ایرانی

مجموعه بلوک ها و صفحات لندینگ طراحی شده توسط تیم المنتور فارسی

برای دسترسی به قالب های آماده رایگان در ویرایشگر المنتور، فارسی ساز المنتور را نصب کنید