آموزش طراحی با المنتور

آموزش ویدئویی المنتور به همراه آموزش طراحی قالب و ترفند های افزونه المنتور

طراحی هدر عمودی با المنتور

آموزش طراحی هدر عمودی با المنتور

در المنتور پرو شما قابلیت طراحی هدر و فوتر سفارشی را دارید. طراحی هدر با استفاده از المنتور فقط  به صورت افقی بوده است. ولی