لوگو سایت
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درخواست طراحی!

در این قسمت، بلوک قالب که دوست دارید مانند سربرگ، فوتر و ... را درخواست داده و بعد از بررسی، بلوک ها فارسی ساز المنتور، به صورت رایگان قرار میگیرند.

1. ثبت درخواست

از طریق فرم زیر، درخواست خود را ثبت کنید

2. بررسی طرح ها

پس از ثبت، طرح ها بررسی شده و تایید می شوند

3. درج از کتابخانه المنتور

سپس بلوک ها، به مجموعه قالب ها اضافه می شود.