فرم تماس 7 در المنتور

چگونه می شود المنتور را به فرم تماس متصل کرد

و

چگونه  می توان به پاسخ فرم دست یافت

المنتور باز سوال شده در ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ در المنتور پرو.
افزودن نظر
3 پاسخ(ها)

با سلام

با استفاده از شورت کد فرم تماس می توانید نمایش دهید.

همچنین پاسخ فرم ها از طریق فرم تماس 7 انجام میشه نه از طریق المنتور.

کارشناس المنتور پاسخ داده شده در ۱۶ اسفند ۱۳۹۸.
افزودن نظر

چگونه می شود فرم تماس را با المنتور شخصی سازی کرد

المنتور باز پاسخ داده شده در ۱۶ اسفند ۱۳۹۸.
افزودن نظر

با استفاده از افزونه جانبی PowerPack میشه سفارسی سازی کرد.

کارشناس المنتور پاسخ داده شده در ۱۷ اسفند ۱۳۹۸.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید