تنظیم نامک (slug) توسط کاستوم فیلد

در سایت من عنوان پست نام افراد است. و با استفاده از کاستوم فیلدها نام افراد را به لاتین هم درج می‌شود.

هنگام ارسال پست و یا ابجاد برگه نامک (slug)توسط خود وردپرس به صورت خودکار تولید میشه.

لینکی که حاوی نامک به زبان فارسی است بسیار طولانی است:

https://artstor.ir/calligrapher/%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88/

به صورت دستی می‌توان این لینک را ویرایش کرد و آن را به لاتین نوشت:

https://artstor.ir/calligrapher/hamedalvandi

1- که آیا راهی هست که این فرآیند به صورت خودکار انجام بشود؟

2- امکان دارد نامک با استفاده از فیلدهای نام افراد که به انگلیسی دریافت شده تولید بشود؟

المنتور باز سوال شده در ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ در عمومی.
افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید