ترجمه متن “please fill out this field”

سلام
نحوه ترجمه متن “please fill out this field”  را در فرمهای المنتور راهنمایی کنید

ترجمه متن

المنتور باز سوال شده در ۷ شهریور ۱۳۹۹ در المنتور فارسی.
افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید